OLD

INGREDIENTES

Pimento morron, tomate

aceitunas verdes y chorizo

– Mega

– Grande

– Six Pack

– Mini pack

– 2×1+1

– Xpress